Gospodarska zbornica Slovenije objavlja (01.02.2008) Priporočilo delodajalcem v zvezi z izvajanjem Dogovora o izredni uskladitvi plač za leto 2007 zaradi nepričakovano visoke inflacije v letu 2007

Predlagamo, da tisti delodajalci, ki plač za leto 2007 niso povečali za 4,7 % ali več (pri čemer se za povečanje plač šteje povečanje plač zmanjšano za 0,5 odstotne točke, ki pomeni uskladitev plač za 2006) povečajo osnovne plače za januar 2008 na naslednji način:

  • če plač za leto 2007 niso nič povečali (niti za 0,5 %, ki se nanaša na leto 2006), osnovne plače za januar 2008 povečajo tako, da so plače višje za 5,2 %
  • če so plače za leto 2007 povečali, vendar za manj kot 4,7 % (pri čemer se za povečanje plač šteje povečanje plač zmanjšano za 0,5 odstotne točke, ki pomeni uskladitev plač za 2006), osnovne plače za januar 2008 povečajo tako, da so plače za januar 2008 večje za razliko med povečanjem plač za leto 2007 in 4,7 %.

Primer:

Če so se plače za leto 2007 povečale za 2,5 % se odšteje 0,5 odstotne točke, kar pomeni, da se prizna 2,0 %. Zato delodajalec osnovne plače za januar 2008 poveča tako, da bodo plače za januar 2008 večje za 2,7 % (4,7 % – 2,0 % = 2,7 %)

Vir:Gospodarska zbornica Slovenije