• Osnutek Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (.pdf)
  • Informativni izračun dohodnine za leto 2008 (.pdf)
  • Napoved za odmero dohodnine za leto 2008 (.pdf)
  • Navodilo za izpolnjevanje obrazca napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (.pdf)

 • Namenitev dela dohodnine za donacije 2008

 • Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2008

Vir:DURS

Vzorec izjave delavca, naj izplačevalec ne upošteva dodatnega zneska splošne olajšave iz drugega in tretjega odstavka 111. člena (ZDoh-2A)

ZA ŠTUDENTE DOHODNINA 2008

 • – splošna olajšava
  – posebna osebna olajšava za dijake in študente
  – povečanje pragov skupnih dohodkov za uveljavljanje dodatne splošne olajšave  
  – primeri izračunov
  – oljašave splošno

 • POJASNILA

SPLOŠNA OLAJŠAVA   

Za leto 2008 znaša splošna olajšava  2.959,60 EUR.

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Če te starši uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanega družinskega člana, ti ta olajšava ne pripada.

POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 

Posebna osebna olajšava za leto 2008 znaša  2.959,60 EUR.
Prizna se:

 • rezidentom, ki se izobražujejo in imajo status dijaka ali študenta do dopolnjenega 26. leta starosti
 • udeležencem izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta 
 • prizna se tudi študentom starejšim od 26 let, če se vpišejo na študij do dopolnjenega 26. leta starosti in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa (113 člen Zdoh-2).  

Posebna osebna olajšava se ne prizna nerezidentom.

Študentom, dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje za priznavanje posebne osebne olajšave za dijake in študente in jih starši ne bodo uveljavljali v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanje družinske člane lahko v letu 2008 zaslužijo preko študentskih servisov 8.300,00 EUR in ne bodo plačali dohodnine.

V primeru, da jih starši uveljavljajo v svoji dohodninski napovedi lahko študentje zaslužijo 3.288, 44 EUR  

Vir:Študentski servis Maribor