Če ste zavezanec za vložitev dohodninske napovedi in informativnega izračuna dohodnine do 15. junija niste prejeli na dom, predlagamo, da prek VIDE (Virtualne Davčne Asistentke) z vnosom svoje davčne številke preverite, če vam je Davčna uprava RS informativni izračun dohodnine poslala na dom. Če vam je bil informativni izračun dohodnine poslan, vi pa ga niste prejeli, lahko na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi zaprosite za kopijo informativnega izračuna dohodnine.


Če vam informativni izračun ni bil sestavljen in poslan, ste dolžni dohodninsko napoved
vložiti sami, in sicer od 15. junija do 31. julija 2012.


Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani Davčne uprave RS www.durs.gov.si.

Vir:Durs