Maribor, 05.12.2018

Olajšava za otroke za leto 2018 se staršem prizna za vsakega vzdrževanega otroka do dopolnjene polnoletnosti, to je do 18. leta starosti. Dodatno dokazovanje za uveljavljanje olajšave tudi za otroke, ki so že polnoletni, ni potrebno. Če v postopku nadzora Finančna uprava RS (FURS) ne pridobi podatkov po uradni dolžnosti od drugih organov, potem pozove davčnega zavezanca, da mu naknadno predloži dokazila.

Posebna letna olajšava za otroke v letu 2018:

  • za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 evra (mesečno 203,08 evra),

  • za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 evra (mesečno 220,77 evra),

  • za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 evra (mesečno 386,21 evra),

  • za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 evra (mesečno 515,65 evra),

  • za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 evra (mesečno 663,09 evra),

  • za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se višina olajšave poveča za 1.769,30 evra(mesečno 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega otroka,

  • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, 8.830 evrov (mesečno 735,83 evra).

Posebna osebna olajšava za dijake in študente v letu 2018:

Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša posebna osebna olajšava 3.302,70 evra.

Kdo lahko uveljavlja olajšavo za otroke?

Če za otroke skrbita oba starša, morata vlogo, da bo olajšava za otroke za leto 2018 pravilno obračunana, oddati oba starša. Oddati jo morate, kot vsako leto, do 5. februarja 2019. Če boste ta rok zamudili, jo boste lahko uveljavljali tudi kasneje kot ugovor na informativni izračun dohodnine.

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za družinske člane najdete tukaj.

Komu se olajšava najbolj izplača?

To naj bi se najbolj izplačalo uveljavljati staršu, ki ima večjo plačo. Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljata oba starša. V tem primeru si starša razdelita čas uveljavljanja tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev.

Znaša mesečno 203,08 evra. Vzdrževani družinski član je lahko:

  • lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja,

  • vnuk, če ima zavezane pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali, če vnuk nima staršev ali, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča,

  • druga oseba, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča.

Vir: Data.si

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21