Podatki za odmero dohodnine se pošljejo; davčnemu organu kakor tudi zavezancem za dohodnino najpozneje do 31. januarja 2008.
(2) Zavezanci za dajanje podatkov, ki so:

1. pravne osebe, združenje oseb, ki je brez pravne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so hkrati plačniki davka,

2. druge pravne osebe, združenje oseb, ki so brez pravne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in niso plačniki davka,

3. upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih načrtov, morajo dostaviti podatke za odmero dohodnine pristojnemu davčnemu organu in davčnim zavezancem za dohodnino.

Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2007 (Davčna uprava RS)

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2007 (UR. list RS 89/2007 26.10.2007)

Oddaja: e-dohodnina  (Davčna uprava RS)