Po zakonu o dohodnini imajo vsi dohodninski zavezanci pravico do splošne olajšave, ki znižuje njihovo davčno osnovo: za leto 2008 znaša splošna olajšava 2959,60 evra.
Vlada je olajšavo iz leta 2007 konec decembra že uskladila s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v enoletnem obdobju od novembra 2006 do novembra 2007. To splošno olajšavo namerava torej vlada s spremembami dohodninskega zakona povečati, a ne za vse dohodninske zavezance.

»Vlada je sklenila, naj ministrstvo za finance pripravi rešitve, ki bodo olajšale materialni položaj ljudi z nizkimi dohodki, predvsem zaradi višje inflacije in podražitve osnovnih življenjskih dobrin, saj ima v strukturi potrošnje ljudi z nizkimi dohodki hrana vsekakor večji delež kakor pri tistih z višjimi dohodki.
Zato nameravamo spremeniti dohodninski zakon, tako da bomo povečali splošno olajšavo: za zavezance z letnimi bruto dohodki do 6800 evrov se bo ta povečala na skoraj 5000 evrov, za letne dohodke od 6800 do 9000 evrov se bo povečala na malo manj kot 4000 evrov,«
pojasnjuje državni sekretar na ministrstvu za finance Andrej Šircelj.

Vir:e-Delo

Na ministrstvu za finance ugotavljajo, da novih olajšav ne bodo posebej občutili zavezanci z nizkimi dohodki, ki imajo tudi olajšavo za več otrok, saj njihovi dohodki že zdaj ne dosegajo skupnega zneska olajšav, ki jim pripadajo. »Vlada bo predvidoma sprejela tudi nekatere ukrepe pri socialnih izplačilih in tudi tako omogočila razmeroma višje dohodke ljudem z otroki in nizkimi dohodki,« pojasnjuje Andrej Šircelj.