Drugi odstavek 89. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11–UPB3 in 18/11) določa, da je za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel obdavčljiv promet blaga oziroma storitev v vrednosti do vključno 210.000 eurov, davčno obdobje koledarsko trimesečje, razen če opravlja transakcije znotraj Unije in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1. Obdavčljivi promet blaga oziroma storitev v skladu z devetim odstavkom istega člena je promet, izkazan v obračunih DDV-O v preteklem koledarskem letu.

vir:Durs