Navodilo o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje Ur.l. RS, št 45/2000

Spremembe  Ur.l. RS, št. 43/2004, 70/2007

Vir:PIS

Pogosta vprašanja