Državna pomoč je bila v času epidemije dodeljena marsikateremu slovenskemu podjetju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa sedaj prejemnike opozarja, da morajo do konca meseca avgusta oddati vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoč.

Državna pomoč je bila podjetjem dodeljena na osnovi interventnih zakonov

Vsa podjetja, ki so bila na podlagi interventnih zakonov upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, določeno v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ZIUZEOP-A, morajo do 31.8.2020 vložiti vlogo za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči.

VIR: https://kulturnadediscina.si