Poslanci Državnega zbora RS so v petek, 4. julija 2014, z 59 glasovi za in nobenim proti potrdili predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero se bodo pospešili in hitreje zaključili izvršilni postopki. Tako bo po novem pri nepremičninah izklicna cena na prvi dražbi postavljena pri 70 odstotkih ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in spreminjajo določbe varščine.

Podporo predlogu novele so vse stranke napovedale že v predstavitvi stališč poslanskih skupin, saj so se strinjale, da novela prinaša primerne rešitve za to področje.

V skladu s sprejeto novelo sicer javna dražba ostaja temeljni način prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku. Po novem se bo izhodiščno ceno na prvi javni dražbi postavilo pri 70 odstotkih. Poleg tega predlog ureja nov način prodaje nepremičnine, in sicer prodajo na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb.

Enako kot pri javni dražbi se postopek zavezujočega zbiranja ponudb lahko ponovi samo enkrat (če je predhodni postopek neuspešen); v tem primeru je izhodiščna cena enako kot pri javni dražbi 50 odstotkov ocenjene vrednosti nepremičnine.

S predlagano novelo se spreminjajo določbe, ki urejajo institut varščine, ureja se poseben oklicni postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom, in ureja možnost prodaje nepremičnine kot celote, če gre za izvršbo na solastniški delež.

Rešitve, ki na splošno zasledujejo pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov, pa so spremembe ureditve odlogov izvršbe, še posebej na predlog upnika.

Vir: (MP/STA)