Ljubljana, 23. januarja (STA) – Davčna uprava RS (Durs) poziva vse, ki so lani prodali vrednostne papirje ali deleže v kapitalu, da vložijo napoved za odmero dohodnine od kapitalskih dobičkov. Rok za oddajo je 28. februar, istega dne pa se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite.

Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov morajo vložiti tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka je 20-odstotna.

Medtem ko so bili do leta 2005 obdavčeni le dobički, ustvarjeni s prodajo vrednostnih papirjev prej kot v treh letih po nakupu, pa se je z letom 2006 ta rok podaljšal na 20 let. Pri tem se stopnja davka vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk.

Zakon o dohodnini določa, da se osnova za davek od dobička iz kapitala izračuna iz razlike med prodajno ceno kapitala ter vrednostjo kapitala v času pridobitve. Če je zavezanec s prodajo vrednostnega papirja ustvaril izgubo, lahko za njeno višino zmanjša dobiček, ki ga je ustvaril pri prodaji drugega vrednostnega papirja.

Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1000 evrov. Davčna stopnja tudi tukaj znaša 20 odstotkov.

Oba obrazca sta dostopna tudi na spletnih straneh Dursa.

Avtor: STA