Ljubljana, 29. februarja (STA) – DZ je danes sprejel zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, s katerim se bo oomogočilo, da bodo lahko zaposleni udeleženi pri delitvi dobička gospodarskih družb. Zakon določa pravico do udeležbe pri dobičku za vse zaposlene z izjemo članov poslovodstva, prokuristov in izvršnih direktorjev.

Zakon predvideva delniško in denarno shemo delitve dobička med delavce. Denarna shema se uporablja za vse kapitalske družbe, delniška pa le za javne delniške družbe.

Udeležba pri dobičku je prostovoljna, tako za delavce kot za družbo. Družba lahko delavcem izplača največ 20 odstotkov čistega dobička posameznega poslovnega leta, vendar ne več kot 10 odstotkov letnega bruto zneska plač, izplačanih v družbi v poslovnem letu. Najvišji znesek, ki ga delavec lahko prejme, ne sme presegati 5000 evrov.

Zakon ob tem predvideva pri denarni shemi postopno zviševanje davčnih olajšav tako za družbe kot zaposlene, in sicer tako, da te po prvem letu znašajo 70 odstotkov, po treh letih pa 100 odstotkov.

Tudi delavci so upravičeni do dela dobička, saj so ga soustvarili, je sredi tega tedna ob drugi obravnavi zakona v DZ pojasnil minister za gospodarstvo Andrej Vizjak. Predlagane rešitve po njegovih besedah omogočajo višjo produktivnost, višjo motiviranost in tudi posledično dolgoročno višjo donosnost družb.

Zakon so podprli v vseh poslanskih skupinah, vendar so v SD opozarjali, da so tudi sami že v letih 2005 in 2006 vložili predloga zakonov z enakim naslovom, ki pa nista bila deležna podpore v DZ. Soglašali pa so, da predstavlja korak v pravo smer, ob čemer je Zmago Jelinčič (SNS) danes komentiral, da "smo prvič po 15 letih sedenja v parlamentu dobili zakon, ki tudi delavcem določa en kos tiste pogače, ki jo gospodje iz t.i. tajkunskih vrst režejo sami sebi oz. pečejo sami sebi".

Vir: STA