Osebe z dejavnostjo morajo poslovati s Finančno upravo RS elektronsko prek portala e-Davki. To pomeni, da morajo obračune predlagati izključno elektronsko prek portala e-Davki.

REGISTRACIJA

Pred prvo uporabo portala e-Davki je obvezna registracija, za kar potrebujejo osebe z dejavnostjo kvalificirano digitalno potrdilo. Izberejo lahko eno izmed štirih kvalificiranih digitalnih potrdil, a le digitalno potrdilo sigen-ca je za fizične osebe brezplačno. Postopek prevzema in cenik sta objavljena na spletnih straneh ponudnikov digitalnih potrdil.

DIGITALNO POTRDILO

Prevzem in shranjevanje spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila

Spletno digitalno potrdilo lahko zavezanci prevzamejo in shranijo na dva načina:

  • v interno zbirko brskalnika (ne potrebujejo pametne kartice in čitalnika pametne kartice) ali

  • na pametno kartico (potrebujejo čitalnik pametnih kartic).

Natančna navodila za prevzem spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila so na spletnih straneh ponudnikov kvalificiranih digitalnih potrdil. Po pridobitvi kvalificiranega digitalnega potrdila se lahko opravi prva registracija v sistem e-Davki. Če imajo zavezanci pri tem težave, se lahko obrnejo na tehnično pomoč prek elektronskega naslova SD.fu@gov.si ali po telefonu na številko (05) 2976 800 vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure.

Vir: FURS

Email: simona@interfin.si

Telefon: (02) 29 27 123