Maribor, 01.01.2012

Carinska uprava Republike Slovenije v skladu s svojimi pooblastili za druge državne organe, občine in druge pravne osebe z javnimi pooblastili (v nadaljevanju predlagatelji) izvaja davčno izvršbo.

V skladu z določbami Zakona o davčnem postopku morajo predlagatelji predloge za izvršbo od 1. 1. 2012 oddajati v elektronski obliki in za te namene je predlagateljem na voljo aplikacija eIzvršbe. V aplikaciji predlagatelji oddajajo predloge za izvršbo, izvajajo umike in preklice, spremljajo celoten potek postopka izvršbe ter so obveščeni o zaključku postopka.

carina-eizvršba