Razporejanje sredstev iz koncesijskih dajatev

Razdelitev koncesijskih dajatev:

Podjetja morajo na študentov ali dijakov zaslužek plačati koncesijsko dajatev v višini 12 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 % ter davek na dodano vrednost (DDV) na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev. Koncesijska dajatev (12 %) se deli po naslednjem ključu: 4,5 % dobi Študentska organizacija Slovenije, 4,5 % študentski servis, 3% pa Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Dodatna koncesijska dajatev (2 %) se nakazuje v državni proračun.

Delodajalčev strošek: 100 % + 16,8 % = 116,8 %

Študentski servis podjetju/naročniku poleg 100% zaslužka študenta ali dijaka, zaračuna še dodatnih 16,8%.

100 % svojega zaslužka dobi dijak oz. študent!

Študent oz. dijak prejme celotni zasluženi znesek, študentski servisi ne smejo ničesar zaračunati študentu ali dijaku. Vse stroške plača delodajalec.

Primer: študent opravi 50 ur po 4 €, delodajalec plača 200 € x 1,168 = 233,6 €; študent dobi nakazanih 200 €.

Kdo dobi 16,8 % dajatev, ki jih poleg 100 % študentovega zaslužka plača delodajalec servisu?

4,5 % dobi Študentska organizacija Slovenije, 4,5 % dobi študentski servis, 2,8 % dobi država (DDV), 3 % pa Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 2 % dodatne koncesijske dajatve sta namenjena za izgradnjo domov in izboljšanje pogojev študija.

4,5 % dobi Študentska organizacija Slovenije

Študentska organizacijs Slovenije dobi 4,5 % koncesijskih dajatev. ŠOS s temi sredstvi financira Študentske organizacije Univerze (ŠOU v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem), študentske klube (člane Zveze ŠKIS) in lastno delovanje.

2 % dodatne koncesijske dajatve sta namenjena za izgradnjo domov in izboljšanje pogojev študija

2 % dodatne koncesijske dajatve gre v poseben sklad za izgradnjo študentskih domov in za izboljšanje študijskih pogojev na univerzah.

4,5 % ostane študentskemu servisu

4,5 % zaračunanih sredstev oz. približno četrtina od 16,8 % ostane študentskim servisom za pokrivanje stroškov opravljanja dejavnosti posredovanja dela, financiranje dejavnosti, zavarovanja, dodatne storitve in ostale stroške, povezane s posredovanjem del dijakom in študentom.

2,8 % dobi proračun v obliki davka na dodano vrednost

Z 20 % DDV-jem je obdavčenih 14 % koncesijskih dajatev, ki jo plača delodajalec (14 x 1,2 = 16,8 %). Neto zaslužek študenta ni obdavčen z DDV. Delodajalci lahko odbijejo vstopni DDV skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost.

3 % gre Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije.

VIR:e-Študentski servis (pogosta vprašanja)