Elektronska izvršba

Brez papirjev

V postopku ni nobenih dokumentov na papirju in tudi ne nobenih dokazil o dolgu. Upnik v rubriko "verodostojna listina" samo vpiše dokument, na podlagi katerega terja plačilo od dolžnika: na primer račun, datum izdaje, znesek, zapadlost. Toda opozorilo: predlagatelj izvršbe je kazensko in odškodninsko odgovoren za vse podatke. Če ne držijo, tvega kazen.

Sklep v 48 urah

Preverjanje predloga za izvršbo, ki ga bodo opravili na COVL, je omejeno na podatke, ki so nujni za izvršbo: ali obstajajo stranke v postopku, ali obstaja nepremičnina, ali je izbrano sredstvo izvršbe … Utemeljenosti predloga v tej fazi ne bodo preverjali. Ko bo predlog popoln in taksa plačana, bodo v 48 urah izdali sklep o izvršbi. Poslali ga bodo na tako imenovano poštno cesto, tako da bodo sklepe natisnili na pošti in jih nato tudi poslali naslovnikom.

Vir:finance (InfoSPLET)