Elektronsko davčno poslovanje je bilo uzakonjeno v petem odstavku 51. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) (Uradni list RS, št 117/2006 in 24/2008) (v nadaljevanju ZdavP-2), ki določa, da mora davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, davčni obračun predložiti v elektronski obliki. Člena 409. in 410. ZdavP-2 nadalje določata, da se določbe petega odstavka 51. člena začnejo uporabljati s 1. aprilom 2007, razen za samostojne podjetnike posameznike, male gospodarske družbe, mikro družbe in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Za slednje se navedene določbe začnejo uporabljati s 1. januarjem 2009. Kar pomeni, da po 1. januarju 2009 oddaja davčne napovedi na papirju ne bo več mogoča!

 

Poslovanje preko eDavkov je mogoče le z uporabo digitalnega potrdila. Digitalna potrdila so različna glede na vrsto vloge posameznika pri davčnem poslovanju:

 

·         fizična oseba,

·         zastopnik pravne osebe oz. fizične osebe z dejavnostjo,

·         zaposlen pri pravni osebi oz. pri fizični osebi z dejavnostjo.

 

Ponudniki digitalnih potrdil so:

 

·         Center Vlade RS za informatiko (SIGEN CA),

·         Nova Ljubljanska banka d.d. (AC NLB),

·         Pošta Slovenije d.o.o. (POŠTA®CA),

·         Halcom Informatika d.o.o. (HALCOM CA).

 

Za poslovanje z e-davki lahko pooblastite, skladno z navodili Davčne uprave Republike Slovenije:

 

·   zaposlene v vašem podjetju oz. pri fizični osebi z dejavnostjo ali

·   osebe, ki niso zaposlene v vašem podjetju (npr. računovodski servis).

 

Pri tem opozarjamo, da izdaja digitalnega potrdila pri navedenih overoviteljih lahko traja več dni ali celo več tednov, zato vsem malim davčnim zavezancem, ki še ne oddajajo davčnih napovedi elektronsko svetujemo, da si pravočasno priskrbijo digitalno potrdilo oziroma pooblastijo drugo pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost (računovodski servis) za oddajo davčnih obračunov.

 

Po 1. januarju 2009 papirnato ne bo več mogoče oddati sledečih obrazcev:

 

·         obračun davka na dodano vrednost (DDV-O),

·         rekapitulacijsko poročilo (VIES-RP-O),

·         prispevki in obračun davčnega odtegljaja (obrazci PODO)

  • Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja (REK-1)

  • Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo (REK-1a)

  • Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (REK-1b)

  • Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja (REK-2)

  • Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2 (ODO-1)

·         Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka (PniPD)

·         Podatki za odmero dohodnine (POD) ex. KPD

·         Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD)

·         Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

·         Poročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti (ODE-PDO)

·         Obračun dodatne koncesijske dajatve (KD-ODKD)

·         DMV obračun (DMV-O)

·         Obračun požarne takse (PT)

·         Obračun davka od zavarovalnih poslov (DPZP)

·         Obračun davka od iger na srečo (DODKIS)

·         Obračun davka od iger na srečo 2 (DIS)

·         Obračun davka od iger na srečo 3 (KDIS)

·         Obračun SP (OBRSP)

 

Vir:JAPTI