V sosednje države z obveznim zavarovanjem

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije osebam, ki so obvezno zavarovane za čas začasnega bivanja v državi Avstriji, Belgiji, Hrvaški, Italiji, Luksemburgu, Madžarski, Makedoniji, Nemčiji, Nizozemski in Romuniji, svetuje, da si pred odhodom v omenjene države priskrbijo obrazec, ki je dogovorjen z meddržavno pogodbo (potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v drugi državi). Slednji nam v tujini zagotovi pravico do nujnega zdravljenja brez dodatnega zavarovanja.

Za pridobitev potrdila je treba predložiti veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja in poravnati ceno obrazca. Zavarovane osebe ga lahko dobijo na vseh območnih enotah in izpostavah ZZZS, naročiti pa ga je možno tudi po internetu (na naslovu https://www.zzzs.si/zzzs/konv/konv.nsf/Obrazec ali na samopostrežnih terminalih, izda pa se lahko največ za tri mesece.

Vir:Finance