Davčna uprava RS z dne, 05.07.2007 nas obvešča naslednje:
Obveščamo vas, da bo Davčna uprava Republike Slovenije z julijem 2007 pričela s skeniranjem obračunov DDV na enem mestu. V ta namen smo odprli nov poseben poštni predal, ki pa je natisnjen tudi na priloženi kuverti s plačano poštnino:

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
p. p. 1054
3001 Celje

Vse zavezance za DDV prosimo, da nam obračune DDV za obdobje junij 2007 oziroma april–junij 2007 pošljete na nov, zgoraj omenjeni, poštni naslov. Prav tako vas prosimo, da na navedeni poštni naslov pošiljate obračune DDV tudi v prihodnje.

Vsi zavezanci, ki uporabljate posebno ureditev po plačani realizaciji, skupaj z obračunom DDV pošljete tudi obrazec Priloga A k obračunu DDV in morebitna pojasnila, ki se nanašajo na obračun DDV.

Ob tem vas želimo opozoriti, da vse ostale obrazce, vloge in popravke obračunov za pretekla obdobja, še vedno pošiljajte kontrolorju na pristojni davčni urad.

Spomnimo naj vas še, da lahko obračun DDV in druge obračune, oddate v elektronski obliki preko sistema eDavki.