Dne 10.10.2012 sta bila sprejeta Enotni kontni okvir ter Priporočen enotni kontni načrt za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva in invalidske organizacije, veljala bosta za poslovno leto 2013 in naprej.

Enotni kontni okvir

Priporočen enotni kontni načrt za gospodarske družbe, samostojne podjetnike…

Vir: Slovenski inštitut za revizijo