Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek:

  • bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart;
  • ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe:– vsi ponudniki elektronske poti
  • portala UJP eRačun prek katerega lahko izdajatelji pošiljajo eRačune neposredno proračunskim uporabnikom. Portal podpira pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov. Portal omogoča ročni vnos eRačunov in je dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.

V kolikor potrebujete pomoč nas pokličite na tel:022342321 Simona Klančnik ali pišite na mail:simona@interfin.si, pomagali vam bomo.

Pokličite sedaj!