Seja odbora DZ za okolje in prostor, na kateri so obravnavali problematiko poravnave s podjetjem za urejanje hudournikov PUH.

Spremembo zakona morata potrditi še vlada in državni zbor.

Glede na dogovor treh socialnih partnerjev s 5. marca letos, bodo dvig za 28 evrov bruto prispevali delodajalci, medtem ko naj bi bil ob že sprejetih spremembah pri davčnih olajšavah – dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do višine 6800 evrov letno bo znašala 2000 evrov letno, za zavezance z dohodki med 6801 in 9000 evrov pa 1000 evrov letno – učinek dviga minimalne plače 44,99 evra neto.

Vendar bi bil ob upoštevanju regresa dejanski dvig, kot so opozorili sindikati, nižji. Z zvišano minimalno plačo delavec pride skoraj do meje 6800 evrov in bi jo ob upoštevanju regresa presegel, tako da bi zanj veljala nižja dodatna olajšava (1000 evrov) in bi bil učinek dviga nižji, je povedal predsednik sindikata Pergam Dušan Rebolj. Zato se sindikati zavzemajo za dvig praga za olajšavo. "Pomembno je mejo 6800 evrov dvigniti," pravi Rebolj.

Tudi delodajalci so se zavzeli za sklic seje, na kateri bi sodelovalo finančno ministrstvo, da bi razčistili, kaj je z dogovorom, da se bo dvig tistim, ki so najbolj ogroženi, "poznal v žepu". "Bodimo enkrat odgovorni in socialni tam, kjer je treba biti socialen, ne samo pri besedah," je dejal Igor Antauer iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

ESS predlaga in pričakuje, da ministrstvo za finance prouči učinke vpliva sprememb davčne zakonodaje in možnost za dodatne spremembe za davčne zavezance, ki prejemajo minimalno plačo, in o tem seznani ESS na naslednji seji.

Socialni partnerji so se tudi strinjali, da je treba pogovore o sistemskih spremembah pri minimalni plači, ki jo trenutno prejema okoli 20.000 delavcev, nadaljevati.

Avtor: STA

Odbor državnega zbora sprejel predlog dviga minimalne plače, 26.03.2008