Evidenca sklepov je po SRS 39 obvezna, vendar je priporočljiva tudi z davčnega vidika, saj boste lahko z njimi zagovarjali evidentiranje vaših poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah in posledično v davčnem obračunu.

Vzorec sklepa o nakupu umetniških slik

Naš računovodski servis vam na vašo željo,  izdela  Pravilnik o računovodenju, kjer evidentirate vaše poslovne dogodke v poslovnih knjigah.
Pravilnik je podlaga pri inšpekcijskem davčnem pregledu.