Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

  1. je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije,

  2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

  3. ima po stanju do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo ponudbe na javno povabilo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,

  4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Dovoljeno število udeležencev:

Število oseb, ki jih delodajalec lahko preizkusi glede na število zaposlenih, znaša:

  • Delodajalci, ki so samozaposleni ali imajo zaposlenih od 1 do vključno 3 osebe, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo delovnega preizkusa za 1 brezposelno osebo iz ciljne skupine.

  • Delodajalci, ki imajo zaposlenih od 4 do vključno 10 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo delovnega preizkusa za največ 3 brezposelne osebe iz ciljne skupine.

  • Delodajalci, ki imajo zaposlenih od 11 do vključno 50 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo delovnega preizkusa za največ 5 brezposelnih oseb iz ciljne skupine.

Pogoji udeležencev:

V delovni preizkus se lahko vključijo osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti.

Izvajanje programa:

Delovni preizkus poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja 1 mesec. Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja. Traja praviloma 8 ur na dan in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno vključeni osebi s strani Zavoda, sta:

  • dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR/uro,

  • dodatek za prevoz – znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja bivanja do kraja delovnega preizkusa in nazaj

Upravičeni strošek programa, ki se izplača delodajalcu, je strošek izvedbe delovnega preizkusa za udeleženca, ki znaša 206,00 EUR.

Sledite povezavi:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2018-2019

Vir: Finančne spodbude – Zavod RS za zaposlovanje

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si