Maribor, 04.02.2019

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 1. je pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register Slovenije,

 2. ima vsaj tri mesece pred oddajo ponudbe s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,

 3. ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe,

 4. je v zadnjih šestih mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Dovoljeno število udeležencev:

Število oseb, ki jih delodajalec lahko usposablja glede na število zaposlenih, znaša:

 • Delodajalci, ki so samozaposleni ali imajo zaposlenih od 1 do vključno 3 osebe, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo projekta usposabljanja za 1 brezposelno osebo iz ciljnih skupin.

 • Delodajalci, ki imajo zaposlenih od 4 do vključno 10 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo projekta usposabljanja za največ 3 brezposelne osebe iz ciljnih skupin.

 • Delodajalci, ki imajo zaposlenih od 11 do vključno 50 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo projekta usposabljanja za največ 5 brezposelnih oseb iz ciljnih skupin.

Pogoji udeležencev:

V UDM se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so:

 • starejše od 50 let, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece,

 • stare 30 let in več, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev,

 • stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo ter so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece.

Izvajanje programa:

Usposabljanje poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Traja 2 – 3 mesece. Poteka brez sklenjenega delovnega razmerja in traja praviloma 8 ur na dan in največ 5 dni na teden. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Denarna prejemka, ki se izplačata neposredno udeležencu, sta:

 • dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR/uro,

 • dodatek za prevoz – znaša 0,13 EUR za vsak kilometer od kraja bivanja do kraja usposabljanja in nazaj.

Upravičeni strošek programa, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo, je strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca:

 • 370,00 EUR, če usposabljanje traja 2 meseca,

 • 493,00 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece.

Sledite povezavi:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019

Vir: Finančne spodbude – Zavod RS za zaposlovanje

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si