Vas zanima ali lahko pridete do sponzorske ali donatorske pogodbe z Drogo Kolinsko?

Kaj mora vsebovati prošnja za sponzorstvo/donacijo?
Iz prošnje za sponzorstvo/donacijo naj bo jasno razviden:

  • Namen porabe sredstev
  • Znesek, ki ga prosilec prosi
  • Kraj in čas dogodka
  • Ciljne skupine (komu je dogodek/projekt namenjen)
  • Množičnost dogodka (število obiskovalcev, medijska pokritost)
  • Oblika promocije za sponzorja (v primeru donacije ta točka ni potrebna)
  • reference so prednost

Pogoje si preberite na www.drogakolinska.si.