11.01.2019

Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Stres na delovnem mestu, še posebej, če traja dalj časa, negativno vpliva na zdravje in zadovoljstvo zaposlenih ter je pogost vzrok nižje storilnosti in bolniške odsotnosti. Delavnica obsega interaktivno svetovalno predavanje, delo na lastnih primerih in učenje tehnik za spoprijemanje s stresom. Namen delavnice je poučiti udeležence, da sami zavzamejo aktivno vlogo pri prepoznavanju in uravnavanju stresa. Vsebinsko je prilagojena konkretnim dejavnikom stresa, ki so jim izpostavljeni udeleženci (zahteve dela, medosebni odnosi, organizacijska klima, itd.).

Delavnica vključuje vsebine:

 • izvor in funkcija stresa, telesne, psihične, socialne posledice stresa,
 • prepoznavanje stresorjev in stresnih reakcij pri posamezniku,
 • usmeritve in priporočila za spoprijemanje s stresom (izdelava osebnega načrta za spoprijemanje s stresom),
 • preventivno delovanje – predvidevanje, načrtovanje, razporeditev nalog, dela, časa, ravnotežje delo/družina/prosti čas…,
 • umirjanje stresne reakcije, prekinitev avtopilota, prevzem kontrole nad seboj,
 • metoda čuječnosti, sproščanje, relaksacijske tehnike.

Postavljanje in doseganje ciljev

Če vsi vemo, kako pomembno je postavljanje ciljev, zakaj se to velikokrat konča z narobe identificirani cilji in ogromnim predalom tistih, ki jih kot tim ne dosežemo? Spoznajte tehnike za učinkovitejše uresničevanje ciljev v timu.

Komu je delavnica namenjena:

 • Novim timom in njihovim članom

 • Članom timov, ki že nekaj časa delajo skupaj

 • Vodjem, ki želijo razumeti dinamiko svojih timov

 • Zaposlenim, ki želijo poglobiti znanje s področja delovanja timov.

Cilji delavnice:

 • Pridobitev znanj za ustrezno oblikovanje ciljev

 • Preskus pridobljenega znanja na praktičnih primerih

 • Prenos znanja v vaše poslovno okolje.

Opis delavnice:

Oblikovanje pravih in ustrezno opredeljenih ciljev, ki so umeščeni v širšo sliko podjetja, je osnova za dobro delovanje timov. Enostavne in kompleksne tehnike postavljanja ciljev bodo optimizirale proces in pomagale pri postavljanju konkretnih ciljev, ki motivirajo posameznike in prinašajo rezultate.

V nekaj korakih se boste naučili ustrezno opredeliti cilje in določiti prioritete, ki jih bodo ponotranjili vsi člani tima. Cilje boste izkoristili za motivacijo, obenem pa z delitvijo na obvladljive podcilje dvignili produktivnost v ekipi in jasno začrtali pot vašega tima. Z uporabo ustreznih modelov boste pridobljeno znanje uporabili na konkretnem primeru iz vašega poslovnega okolja.

Učinkovito poslovno nastopanje

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo sproščeno in samozavestno nastopati, s pravim tempom govora, pravim glasom, pravimi besedami in učinkovito držo telesa.

Na delavnici bomo spoznali kaj je retorika in njene pomembne gradnike, se urili v prepričljivem nastopu in doseganju zastavljenih ciljev v procesu komunikacije. Usklajevali bomo besedno in nebesedno govorico in ugotovili, kako lahko naša in sogovornikova čustvena stanja vplivajo na potek pogovora.

Vsebina:

 • retorika – veščina in umetnost
 • gradniki prepričljive komunikacije
 • zaznava in prepoznava čustev
 • komunikacija z udeleženci
 • govorica telesa in zaupanje
 • zgradba poslovne prezentacije
 • priprava na nastop
 • predstavitev, pogovor – trening
 • analiza in priporočila za nadaljnji razvoj

Poslovna pogajanja

Na delavnici se boste poglobili v psihološke principe, ki v vsakem od nas vplivajo na to, zakaj se pogajamo, kako se pri tem odzovemo, in tudi na izid pogajanj. Delavnica je primerna za vse, ki želijo dolgoročne in poštene poslovne ter tudi osebne odnose s svojimi kupci, dobavitelji, podrejenimi in sodelavci.

Za koga je delavnica primerna?

Delavnica je primerna za vse ravni vodilnih in vodstvenih delavcev, vodje oddelkov, vodje projektov, samostojne strokovne delavce, komercialiste… vse, ki se pogajajo in želijo izpopolniti svoje pogajalskih spretnosti.

Program delavnice o pogajanjih:

 1. Načela pogajanj za doseganje trajne uspešnosti na trgu – pet osnovnih načel pogajanj; sodelovanje ali tekmovanje; ključne faze v pogajanjih, ki privedejo do skupnega uspeha,

 2. Dobra priprava je pol uspeha – informacije za uspeh pred začetkom pogajanj; kako spoznati sebe in interese druge strani; metakomunikacija – kaj še šteje poleg besed,

 3. Začetek pogajanj in alternative – kako postaviti začetno ceno; trije načini, kako se pogajati z velikanom in zmagati; izbira alternativ, če se ni možno dogovoriti,

 4. Kako se obnašati v konfliktu – pet pogajalskih strategij, ki jih uporabimo v konfliktnih situacijah; samoanaliza lastnega obnašanja v pogajalskih situacijah; trije načini, kako nekoga “prisiliti” v pogajanja,

 5. Če želimo biti uspešni, moramo imeti mi vse niti v rokah – enajst napotkov za postavljanje pravih vprašanj; kako s sedmimi koraki premagamo ugovor in stopimo iz slepe ulice; deset pogajalskih taktik za hude primere,

 6. Sklenitev posla za uspeh in zadovoljstvo – sklepni del pogajanj; devet metod, kako doseči podpis dogovora; način dela in primeri iz prakse.

Udeleženci delavnice boste:

 • spoznali osnovna načela pogajanj

 • se naučili ustrezne priprave, ki pomembno vpliva na razplet pogajanj

 • spoznali pet pogajalskih strategij, ki jih uporabimo v konfliktih situacijah

 • analizirali lastno vedenje v pogajalskih situacijah

 • s treningom usvojili metode, kako uspešno skleniti pogajanje

Podajanje povratne informacije

V delavnici urimo konstruktivno povratno sporočanje, ki v praksi omogoča zaupanje in spoštljivost med člani tima ter večjo učinkovitost na delovnem mestu.

Komu je delavnica namenjena:

 • Novim timom in njihovim članom

 • Članom timov, ki že nekaj časa delajo skupaj

 • Vodjem, ki želijo razumeti dinamiko svojih timov

 • Zaposlenim, ki želijo poglobiti znanje s področja delovanja timov

Cilji delavnice:

 • Podrobna predstavitev različnih vidikov podajanja povratne informacije

 • Trening pravilne rabe povratne informacije

 • Identifikacija močnih točk in možnosti za izboljšavo ter priprava akcijskega načrta

Opis delavnice:

Povratna informacija (pogosteje imenovana feedback) je sestavni del timskega procesa in ob ustrezni rabi motivira, spodbuja rast in razvoj posameznikov ter krepi medosebne odnose in spoštovanje med člani tima. Predstavlja enega izmed najenostavnejših, a hkrati najbolj pogosto spregledanih elementov komunikacije.

Na delavnici bomo z različnih zornih kotov pogledali na povratno informacijo – podajanje, prejemanje in sprejemanje povratne informacije, njena raba in zloraba, predvsem pa bomo zakonitosti povratne informacije osvojili preko serije praktičnih vaj in primerov iz prakse. Poiskali bomo načine in možnosti uporabe povratne informacije v vašem okolju ter praktično preizkusili ustrezno in neustrezno uporabo le-te. Tako boste poglobili razumevanje enega ključnih orodij za dobro komunikacijo v timu, ki spodbuja osebno rast posameznikov in krepi spoštovanje na nivoju celotnega tima.

Sprejemanje odločitev

Kako lahko izboljšamo svoje odločevalske tehnike? Kdaj je in kdaj ni uporabna intuicija. Na delavnici boste spoznali sodobne tehnike za učinkovito odločanje in reševanje zapletenih problemov.

Komu je delavnica namenjena:

 • Novim timom in njihovim članom

 • Članom timov, ki že nekaj časa delajo skupaj

 • Vodjem, ki želijo razumeti dinamiko svojih timov

 • Zaposlenim, ki želijo poglobiti znanje s področja delovanja timov.

Cilji delavnice:

 • Seznanitev s tehnikami in procesi sprejemanja odločitev

 • Praktično razumevanje predstavljene teme skozi aktivne timske vaje

 • Priprava kratkoročnega akcijskega načrta na podlagi (samo)evalvacije tima ter dobljenih ugotovitev.

Opis delavnice:

Proces sprejemanja odločitve je lahko enako pomemben kot odločitev sama in pomembno prispeva h kakovosti in hitrosti odločitve. Kdaj in kako v odločanje vključiti celoten tim in kdaj odločitve obdržati na individualnem nivoju?

Na delavnici boste spoznali odlične tehnike, ki vam bodo pomagale pri sprejemanju odločitev in iskanju ustreznih procesov zanje. Določene odločitve imajo bistveno večji vpliv na vaše podjetje ali tim kot druge. Ali jih znamo prepoznati in ali jim znamo prilagoditi proces odločanja, je odvisno od naših odločevalnih veščin. Nekateri uspešni ljudje se prepustijo intuiciji, drugi pa se poslužujejo različnih tehnik in procesov sprejemanje odločitev. Izbrane tehnike in procese boste spoznali na delavnici in jih tudi preizkusili v praksi.

Vir: Coaching za managerje (Franci Čeč, Boštjan Grošelj)