SeznamDokumentovEVrocanje

Prvi vstop v varni del portala sistema eDavki za določeno podjetje je omejen na ZAKONITEGA ZASTOPNIKA tega podjetja. Ostali nimajo pravic, dokler niso pooblaščeni. Posameznike, ki imajo v lasti digitalno potrdilo prek tega podjetja in hkrati niso zakoniti zastopniki, se NOTRANJE pooblasti na dva načina:

a) Postopek elektronskega pooblaščanja

Zakoniti zastopnik, ki ima v lasti digitalno potrdilo izdano prek podjetja pri katerem ima ustrezen status, pravico za vnos, vložitev in pregled vloženih dokumentov dodeli notranjemu pooblaščencu, elektronsko prek sistema eDavki:

1. Vstopite v sistem eDavki z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika.

2. Izberite podjetje prek katerega imate izdano digitalno potrdilo.

3. Na levi kliknite na Pooblastila, Notranji pooblaščenci ter na desni izberite zastopanega ter pooblaščenca kateremu želite dodeliti notranja pooblastila.

4. S klikom na Uredi pooblastila še obkljukate obseg in časovno veljavnost pooblastila ter kliknite na Oddaj vlogo.

5. S prepisom varnostne kode in podpisom z digitalnim potrdilom je postopek pooblaščanja končan. Sistem eDavki javi, da ste dokument uspešno vložili.

b) Postopek papirnatega pooblaščanja

Zakoniti zastopnik, ki nima v lasti digitalnega potrdila izdanega prek pravne osebe pri kateri ima ustrezen status, izpolni in podpiše obrazec EDP-PI ter ga v papirni obliki dostavi na pristojni davčni urad.

Z obrazcem EDP-PI (Vloge za notranje pooblaščanje) se ukinja obrazec za Dodelitev in preklic notranjih pooblastil, ker je notranje pooblaščanje možno samo še elektronsko preko portala eDavki. Zakoniti zastopniki poslovnih subjektov (samostojni podjetniki, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe) z obrazcem EDP-PI svojo pravico za notranje pooblaščanje dodeli tudi svojemu notranjemu pooblaščencu (zaposlenemu), ki ima prijavljeno digitalno potrdilo v sistemu eDavki. Na ta način lahko notranji pooblaščenec sam naprej dodeli in odvzame notranja pooblastila oziroma spremeni obseg pooblastil ostalim notranjim pooblaščencem (zaposlenim).

DodelitevInPreklicPooblastilPI_sl

 

Vir:edavki