Iščemo prostovoljce, ki so na Zavodu za zaposlovanje in izpolnjujejo te pogoje:

  • so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih),
  • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
  • so starejši od 55 let,
  • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z odločbami o usmerjanju ali s statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
  • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
  • so osebe, ki prejemajo socialno pomoč /pomagamo vam urediti dodatek/

VIR: https://kulturnadediscina.si/