• Izračun zakonitnih zamudnih obresti
    Aplikacija za on-line izračunavanje zakonitih zamudnih obresti, ki jo ponuja podjetje IUS SOFTWARE. Glede na to, da se je v preteklosti način izračuna obresti večkrat povsem spremenil, je praktično nemogoč izračun brez posebnega programa in podatkov o predpisanih tekočih (mesečnih) obrestnih merah v preteklem obdobju. Zagotavljamo, da bo izračun obresti opravljen na pravilen način (tudi ob morebitni spremembi predpisov) in da bodo potrebni podatki o trenutni obrestni meri tekoče ažurirani.

Program uporablja podatke o temeljni obrestni meri (TOM) in obrestni meri zamudnih obresti (ZOM), ki sta veljali v preteklosti in načine kot so v posameznih preteklih obdobjih bili določeni z različno zakonsko podlago:

– po Zakonu o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list SFRJ, št. 57/1989) od 1.7.1991 dalje vsi zakoni in predpisi
– po Višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 60-3294/2007) od 01.7.2007 dalje