Glede na dejstvo o spremenjenem dvigu praga za obvezen vstop v sistem DDV iz 25.000€ na 50.000€ se bodo nekatera podjetja verjetno odločila izstopiti, saj posledično nimajo obveznosti vodenja davčnih evidenc ter oddaje obračunov ter seveda plačevanja DDV od svojih opravljenih storitev oziroma dobav blaga.
ID-10088946

Skladno z ZDDV-1 in pripadajočega Pravilnika pa izstop iz registra zavezancev za DDV žal ni brez posledic.

Tista podjetja, ki so v času registracije v DDV sistemu kupovala osnovna sredstva od katerih so uveljavljala odbitek vstopnega DDV (se je poračunal) in tista podjetja, ki imajo naravo svoje dejavnosti podvržene vodenju zalog (blago, material, proizvodi,…) morajo obračunati (in plačati) DDV zaradi neizpolnjevanja oz. spremembe pogojev pod katerimi so vstopni DDV odbijali.

Osnovna sredstva
V kolikor še ni poteklo 5 let (oz. 20 let za nepremičnine) od davčnega obdobja odbitka vstopnega DDV je potrebno narediti popravek odbitka vstopnega DDV na podlagi sprememb do upravičenosti do odbitka v naslednjih letih (1/5 oz. 1/20), za celotno preostalo obdobje v davčnem obdobju, v katerem je prišlo do spremembe pogojev (npr. April 2013).

Zaloge
Potrebno je ugotoviti vrednost zalog (nabave) od katerih je bil odbit vstopni DDV in obračunati pripadajoči DDV na dan PRED izstopom iz sistema DDV.

Izdani računi
Seveda morajo vsa podjetja, ki izstopijo iz sistema DDV, obračunati DDV od vsega prometa, ki so ga do dneva prenehanja identifikacije tudi opravila.
Priporočamo, da vsako podjetje, ki je identificirano za namene DDV predhodno preveri s svojim računovodjem ali svetovalcem kakšne posledice bi imel ob morebitnem izstopu iz sistema, da to ne bi preveč obremenilo načrtovanega (tekočega) denarnega toka in s tem ogrozilo likvidnosti podjetja.

Pokličite nas tel:022342320 Simona Klančnik za svetovanje, veseli bomo vašega klica.

Durs