Kaj storiti, če nam dolžnik ne vrne denarja v dogovorjenem roku? Poglejmo, kakšni načini izterjave dolga so nam na voljo.

  V kolikor potrebujete pomoč, smo vam na voljo, pokličite nas, imamo več kot 10 let izkušenj na področju izterjave dolgov. Ne bo vam žal.
Pokličite me na tel: 080 70 76 Simona Klančnik.

Neplačevanje je danes postalo »nekaj običajnega – vsakdanjega«. Proti temu lahko ukrepamo na različne načine. Žal je formul za izterjavo dolga veliko, a uspešnih je med njimi zelo malo.  
 
Sistem izterjave mora biti usklajen med finančno in prodajno službo. V mnogih podjetjih se dogaja, da je komercialist (prodajnik) tisti, ki proda, finančnik pa terja, in če dolžniki ne plačajo, je odgovoren finančnik, ne pa komercialist, ki je prodal nesolventnemu kupcu. Zato je treba pred prodajo in izterjavo dolga poznati pravila in okoliščine posla ter odgovornosti posameznih služb.


Opominjanje in dopisi 


Nekatera podjetja se s svojimi terjatvami pretirano ne ukvarjajo. Po pretečeni valuti pošljejo »standardne« opomine z že preverjenim besedilom in zanje naj bi bila zadeva zaključena. Drugi pošiljajo neprestano enake opomine z isto vsebino, ki jih dolžniki ne jemljejo več resno. Tretji pa izterjavo prepuščajo za to pristojnim službam, kar pomeni velike dodatne stroške in počasen obrat kapitala. 

Pri pošiljanju pisnih opominov moramo posvetiti veliko pozornosti besedilu, saj bomo verjetno morali na isti naslov opomin poslati večkrat, da bomo prišli do svojega že zdavnaj zasluženega denarja. Vsebina vsakega opomina naj se stopnjuje po resnosti in dopolnjuje po potrebi. Prav tako se pri nadaljnjem pošiljanju opominov stopnjuje ostrina besedila. Pisni opomin naj bo:  
· v izvirniku napisan na dolžnika (ne fotokopiran);
· osebno podpisan;
· poslan priporočeno ali ekspresno (stroški so glede na dolg minimalni);
· naslovljen po možnosti na konkretno osebo (vodjo financ, računovodstva, nabave – direktorja prihranimo za pozneje);

· vsebinsko podprt s podatki brez nepotrebnega uvoda (na primer: »Pri pregledu poslovnih knjig smo ugotovili …«). V opominu tudi naj ne bo groženj.
· Opomin pošljimo prvi dan po zapadlosti roka. 

 

Tudi dopis na odgovorno osebo se v določeni meri stopnjuje, vendar je še vedno vljuden. Način pošiljanja in stopnjevanje resnosti besedil lahko nadaljujemo po potrebi. Paziti moramo, da se opomini in dopisi po vsebini oziroma smislu stopnjujejo. Ko ugotovimo in presodimo, da s sodelovanjem dolžnika ne bo nič, lahko dopisi postanejo zelo ostri in »resni«. 

 

Bodimo pozorni za rezultate in učinke posameznih opominov in včasih bomo presenečeni, koliko dolga lahko na tak ali podoben način izterjamo. In še en nasvet: nikdar ne ustavljajte dobav zaradi neplačila. Raje zahtevajte vnaprejšnje plačilo ali garancijo! 

Telefonska podpora izterjave dolga 


Če hočemo učinkovito izterjati dolgove, je izredno pomembno, da so opomini in dopisi za neplačane zapadle obveznosti podprti s telefonskim klici na iste naslove, kamor so bili poslani opomini in dopisi. Pomembno je, da imamo v podjetju ljudi, ki se ukvarjajo samo s telefonsko izterjavo. Rezultati so seveda odvisni od priprave na delo in motivacije oseb, ki izterjujejo po telefonu. Zelo dobro je, da so ti ljudje v istem prostoru, saj je medsebojno sodelovanje in ne nazadnje tudi tekmovanje bistvenega pomena za učinkovito izterjavo. 

Vsakodnevno ukvarjanje z izterjavo, usklajenost pisnih opominov s telefonskimi klici, dober telefonski scenarij, pošteno nagrajevanje glavnih akterjev posla – to je le nekaj glavnih dejavnikov, ki prinašajo dobre rezultate. Ponovno poudarjamo, da so ljudje uspešni, če imajo motivacijo, strategijo in močno voljo. 


Ekipa, ki izterjuje po telefonu, mora začeti delo zjutraj. Najprimernejši čas za izterjavo je od 8. do 11. ure. To sicer ne pomeni, da telefonska izterjava deluje samo v tem času, le da je ta čas najplodnejši. 

Pri strokovnem uvajanju uspešne telefonske izterjave sta potrebna potrpljenje in taktika. To je proces, ki zahteva stalno delo na tem področju. Prav tako svetujem, da je telefonski razgovor vnaprej pripravljen in da vodimo evidenco o naslednjem: 
· datum in ura telefonskega poziva,
· ime in priimek osebe, s katero smo bili v stiku,
· kratka informacija, ki smo jo prejeli,
· opombe. 

 

Evidenco o telefonskih pogovorih lahko ob osebnem obisku dolžniku predložimo v vpogled. 

 

Obiski dolžnikov 


Obisk pri dolžniku je zadnje dejanje v vrsti dejavnosti, ki smo jih načrtovali z izterjavo dolga. Prvi obisk naj bo nenapovedan! Primeren je v ponedeljek, ko imajo v podjetjih kolegije in so vsi »doma«. Razumljivo je, da odgovorni zaradi kolegija nimajo časa in da nas bo poskušala odgnati že tajnica. Vljudno ji bomo pojasnili, da imamo čas in da bomo počakali, da se kolegij konča. Povedali ji bomo, da je dolg za naše podjetje veliko pomembnejši od našega čakanja. 


Če dobimo obljubo, da bodo plačali deloma ali v celoti čez nekaj dni, se jim lepo zahvalimo, vendar jim ne pozabimo povedati, da se bomo zopet oglasili, če plačila do napovedanega datuma ne bo. 

Če bomo dobivali samo obljube, in ne plačila, predlagajmo in organizirajmo sestanek na najvišji ravni. Treba bo pripraviti predlog za ureditev zadeve (garancija ali postopno odplačevanje dolga). Predlagam, da osebne stike navezujete, še preden nastane problem.

Zadnji opomin 


Zadnji opomin je vljudno dejanje upnika, s katerim poziva dolžnika, naj plača zapadli dolžni znesek. Zadnji opomin ima ponavadi naslednjo vsebino: »Od vas pričakujemo pripravljenost na takojšnje plačilo. Vaš odgovor pričakujemo na naš transakcijski račun, sicer bomo prisiljeni pri pristojnem sodišču vložiti predlog za izvršbo oziroma tožbo!« 


Opomin pred tožbo 

Preden se resnično odločimo, da bomo določene zapadle terjatve le prepustili sodnemu kolesju, pošljimo še zadnje opozorilo in zadnji možni rok za plačilo. Z opominom pred tožbo pozivamo dolžnika, naj plača zapadli dolžni znesek brez dodatnih sodnih stroškov. 

Vsebina opomina pred tožbo je naslednja: »Prosimo, da znesek dolga poravnate v treh dneh od prejema tega opomina, sicer bomo začeli sodni postopek izterjave, kar za vas pomeni velike dodatne stroške!« 

Izterjava dolgov preko agencij 

 

V poplavi podjetništva so nastale posebne izterjevalne agencije. Če gre za izterjavo v okviru svetovalne dejavnosti, potem je to še sprejemljivo, sicer pa ne. Izterjevalne agencije običajno uporabljajo tako imenovane »trde variante«. Dolžnikom grozijo na vse možne načine. Vodstvo podjetja se mora zavedati, da mora poslovno politiko, in del te je tudi izterjava dolgov, držati v svojih rokah. V podjetju se moramo čim prej spopasti s problematiko izterjave dolgov in pripraviti strategijo izterjave. Upnik mora biti vedno korak pred dolžnikom!

Pokličite nas pomagamo vam pri izterjavi: 080 70 76 Simona Klančnik.

Pravni postopki 


V normalnih razmerah bi bilo z izterjavo manj težav. Dolžniki bi vedeli, da jim s sodnim postopkom grozijo večje težave in stroški ter verjetno tudi nepopravljiva škoda. Sodni postopki pa so v sedanjem času sila zamudni. Stanje se bo moralo izboljšati in takrat bo seveda tudi izterjava lažja, vendar to še ne bo tako kmalu, ker je treba prej spremeniti zakonodajo.