Zadnja novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, tj. ZIZ-J, ki je pričela veljati 30. julija 2014,  je v postopek izvršbe uvedla precej bistvenih sprememb in dopolnitev dosedanje ureditve.Predavanje je namenjeno seznanitvi s spremembami in obravnavo le-teh s praktičnega vidika ter z izpostavitvijo dilem in problemov, do katerih lahko pride v praksi.

Ključne spremembe novele ZIZ-J se nanašajo tudi na določila ZIZ o izvršbi na plačo. Seminar bo podrobneje obravnaval prav izvršbo na plačo in spremembe, ki so bile z novelo ZIZ-J uvedene na področju izvršbe na plačo. V organizacijah se namreč dnevno pojavljajo številna vprašanja v zvezi z izvršitvijo sodnih in davčnih sklepov o izvršbi na plačo delavca, o vrstnem redu poplačila upnikov, omejitve pri izvršbi na plačo, ali je dovoljeno zarubiti povračilo stroškov prevoza na delo, povračila stroškov za prehrano, potne stroške, dnevnice, regres, odpravnino, itd..Pomembno za organizacijo je, da pravilno izpolnjuje zakonske obveznosti in ustrezno izvršuje sklepe sodišča in finančne uprave. Mnogokrat se delodajalci znajdete v negotovosti, ko za posameznega delavca prejmete različne sklepe, tako sodne, kot davčne, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Namen seminarja je preveriti, kakšni so pravilni postopki in kako pravilno izvrševati različne sklepe, v izogib morebitni odgovornosti delodajalca za neizvrševanje ali nepravilno izvrševanje posameznih sklepov.

Predavateljica Odvetnica Pavla Bolner Bolarič se bo osredotočila predvsem na praktični del, s katerim se sama vsakodnevno srečuje, predstavila bo pregled pomembnejših sodb Vrhovnega sodišča RS in Višjih sodiščih ter skupaj z vami obravnavala konkretne praktične primere. Del seminarja bo namenjen tudi odločbam Ustavnega sodišča RS, s katerimi je sodišče v letu 2014 poseglo v ureditev izvršbe in zavarovanja po ZIZ.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

Seminar bo 10. decembra 2014, od 10.00 do 13.15 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

–  Splošno o Zakonu o izvršbi in zavarovanju s predstavitvijo sprememb po ZIZ-J
–  Pregled odločb Ustavnega sodišča RS, ki so posegle v ureditev po ZIZ
–  Obravnava sklepa o izvršbi od prejema do izvršitve

  • obveznosti delodajalca ob prejemu sklepa o izvršbi
  • vrstni red izvrševanja sklepov (sodišča, davčnega organa, upravno-izplačilna prepoved)
  • katere prejemke delavca, ki jih nakaže delodajalec, je dovoljeno zarubiti
  • omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe, obseg izvršbe
  • obveznosti delodajalca glede obveščanja sodišča
  • odgovornost delodajalca za izvrševanje sklepa o izvršbi
  • obveznosti delodajalca ob dokončni izvršitvi sklepa o izvršbi

–  Pregled posameznih pomembnejših sodb Vrhovnega sodišča RS in Višjih sodiščih
–  Obravnava konkretnih praktičnih primerov

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki v podjetjih opravljalo dela kadrovika, pravnika, finančnika, računovodje, odvetnika, nadzornika; upnikom in dolžnikom, svetovalcem ter vsem, ki se srečujete postopki  izvrševanja sodnih in davčnih sklepov o izvršbi na plačo delavca.

PREDAVATELJICA:

Odvetnica Pavla Bolner Bolarič  se pri svojem delu dnevno srečuje s postopkom izvršbe in negotovostmi delodajalcev pri izvrševanju sklepov. Izkušnje ima predvsem na področju civilnega, gospodarskega,  insolvenčnega, delovno pravnega in pogodbenega prava.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 110,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.
Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2014-84. 

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

PRIJAVE

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite tukaj za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).