Skip to main content Skip to search

Izvršnica

Izvršnica

Izvršnica

Instrument vsebuje nepreklicno pooblastilo podpisnika izvršnice – torej dolžnika – banki, da izvršnico plača iz sredstev na njegovem računu, torej brez sodišča, brez pravde. Izvršnico je mogoce unovciti pri katerikoli dolžnikovi banki na kateremkoli računu. Če na računu pri prvi banki ni dovolj denarja, je mogoce poplačilo z drugih računov dolžnika pri katerikoli banki, tudi depozitov ali varčevanj. Če ni dovolj sredstev za celotno poplačilo, so mogočo delno poplacilo, zadržanje izvršnice in dokončno poplacilo, ko sredstva prispejo na račun.

Izvršnica ima tudi naravo izvršilnega naslova: če upnik ni poplačan iz bančnih računov, lahko v izvršilnem postopku zahteva poplačilo iz preostalega dolžnikovega premoženja. Izvršnice po predlogu ne bodo prenosljive, to pa zaradi varnosti dolžnikov, ki bodo tako vedno vedeli, kdo je imetnik izvršnice. To jim bo omogočalo, da po plačilu dolga zahtevajo vrnitev in izbris izvršnice. Določba o neprenosljivosti ne omejuje možnosti, da dolg iz izvršnice plača kdo tretji.

Dokler izvršnica ni vpisana v register pri AJPES , nima pravnih učinkov. Obveznost plačila izvršnice nastane ob izročitvi upniku, če je izvršnica v AJPES vpisana pred izročitvijo upniku, in z vpisom v register, če je izvršnica upniku izročena pred vpisom v register. Izvršnico lahko izdajajo le gospodarski subjekti.

Izvrsnica_-_obrazec

 

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Izvršnica

Izvršnica

Instrument vsebuje nepreklicno pooblastilo podpisnika izvršnice – torej dolžnika – banki, da izvršnico plača iz sredstev na njegovem računu, torej brez sodišča, brez pravde. Izvršnico je mogoce unovciti pri katerikoli dolžnikovi banki na kateremkoli računu. Če na računu pri prvi banki ni dovolj denarja, je mogoce poplačilo z drugih računov dolžnika pri katerikoli banki, tudi depozitov ali varčevanj. Če ni dovolj sredstev za celotno poplačilo, so mogočo delno poplacilo, zadržanje izvršnice in dokončno poplacilo, ko sredstva prispejo na račun.

Izvršnica ima tudi naravo izvršilnega naslova: če upnik ni poplačan iz bančnih računov, lahko v izvršilnem postopku zahteva poplačilo iz preostalega dolžnikovega premoženja. Izvršnice po predlogu ne bodo prenosljive, to pa zaradi varnosti dolžnikov, ki bodo tako vedno vedeli, kdo je imetnik izvršnice. To jim bo omogočalo, da po plačilu dolga zahtevajo vrnitev in izbris izvršnice. Določba o neprenosljivosti ne omejuje možnosti, da dolg iz izvršnice plača kdo tretji.

Dokler izvršnica ni vpisana v register pri AJPES , nima pravnih učinkov. Obveznost plačila izvršnice nastane ob izročitvi upniku, če je izvršnica v AJPES vpisana pred izročitvijo upniku, in z vpisom v register, če je izvršnica upniku izročena pred vpisom v register. Izvršnico lahko izdajajo le gospodarski subjekti.

Izvrsnica_-_obrazec

 

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.