Maribor, 04.10.2012

Po predlogu bosta DURS in CURS mesečno na svojih spletnih straneh objavljala poimenski seznam vseh davčnih zavezancev, katerih davčni dolg presega višino 5.000 evrov, vendar le, če zavezanec dolguje javne dajatve vsaj 90 dni. Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oziroma objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja in jih v tem primeru ne obravnava kot dolžnike.

 

Na seznamu bodo tudi davčni zavezanci, ki ne predlagajo davčnemu organu do 25. v mesecu pred mesecem razkritja obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za predpretekli mesec.