Maribor, 19.10.2018

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: naložba), in sicer za naslednje ukrepe:

 • nakup novega/testnega vozila na električni pogon;

 • nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);

 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1,5 milijona EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • 7.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;

 • 4.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;

 • 4.500 EUR za nakup novega/testnega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali za nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 80 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;

 • 3.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e.

 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;

 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;

 • 200 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-A.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Priznani stroški naložbe

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon;

 • strošek nakupa novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);

 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Dodatne zahteve in pogoji

 1. predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup ali predelavo vozila

 2. popolna vloga

 3. izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo

 4. kandidiranje za nakup ali predelavo vozila

 5. prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude

 6. prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud

 7. možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep

Rok prijave

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si