Vir in informacije: Data d.o.o., 1.4.2010

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije razpisuje poziv za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko leto 2010/2011.

Namen  javnega  poziva  je  seznaniti  se  s  potrebami  delodajalcev  po  kadrovskih  štipendistih  glede  na  razvojne  in kadrovske  potrebe  delodajalcev.

V  skladu  s  prejetimi  potrebami  delodajalcev  bo  Sklad objavil  skupni  zbir  kadrovskih  štipendij  za  šolsko/študijsko  leto 2010/2011 ter javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem od šolskega/študijskega leta 2010/2011 do konca izobraževanja na isti stopnji.

Prijavo potreb lahko oddajo delodajalci, ki bodo za izbrane štipendiste pri Skladu uveljavili sofinanciranje njihovih štipendij ali ki sofinanciranja ne bodo izkoristili, pa želijo objavo svojih potreb v skupnem zbiru kadrovskih štipendij.

Zbir kadrovskih štipendij bo objavljen na spletni strani: www.sklad-kadri.si/kadrovske.

V okviru razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki bo objavljen poleti 2010, bo sklad razpisal sofinanciranje kadrovskih štipendij v višini 50% izplačane štipendije, vendar največ 30% minimalne plače.

Rok: Rok za oddajo prijav je 31.05.2010.