Objava: 30. 3. 2012
Rok za oddajo vlog: 20. 7. 2012

Dokumentacija (prenos dokumentov s klikom na spodnjo povezavo): SRUCV
Javni poziv (pdf)
Prijavni obrazec (word)
Pravilnik RŠS (pdf)

Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov z dne 30.3.2012 objavlja Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko/študijsko leto 2012/2013 in vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS Za Podravje).

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijske shemo za Podravje v šolskem/študijskem letu 2012/2013 glede na njihove potrebe po kadrih. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanja enotnih RŠS, ki delodajalcem omogoča 50% sofinanciranje kadrovskih štipendij.

Javni poziv je namenjen delodajalcem s sedežem ali poslovno enoto na območju Podravske regije, tako tistim, ki želijo pristopiti v sistem sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, kot tudi tistim, ki so že vključeni v regijsko štipendijsko shemo za Podravje. Pravico do vključitve v RŠS za Podravje imajo delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci ter izpolnjujejo pogoje navedene v javnem pozivu. Pogoji za vključitev, način prijave ter postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu.

Na podlagi izbora delodajalcev in njihovih potreb po kadrih bo štipenditor Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov predvidoma jeseni objavil javni razpis štipendij za šolsko/študijsko leto 2012/2013.

Dodatne informacije:
Ekonomski institut Maribor d.o.o, Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktni osebi:
– Tatjana Pavlič, tel: 02/ 333 13 38, e-pošta: t.pavlic@center-rcv.org
– Jolanda Švagan, tel: 02/ 333 13 33, e-pošta: info@center-rcv.org

Operacijo enotnih RŠS delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Vir:SRUCV