Objava: www.center-rcv.org, 25.04.2008

Velja do: 30.05.2008

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu 2008/2009. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanje RŠS, ki se bo predvidoma sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz dveh oz. treh delov v sledečem razmerju:
– del, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja štipenditor v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno z 35. členom predloga Zakona o štipendiranju (ZŠ),
– del, ki ga zagotavljajo občine (Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Šentilj) za posameznega upravičenca, vezano na sedež podjetja v posamezni občini, v višini od 0 % do 20 %,
– del, ki ga zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju, v višini od 30 do 50 %.

Pogoji, način prijave in postopek izbire so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki vsebuje tudi prijavni obrazec.