Maribor, 11.02.2019

Javni poziv:

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Rok za oddajo vlog:

Rok za predložitev zahtevkov:

31.3.2023

30.9.2023

Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:

  • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,

  • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,

  • prevoda prijave.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Vir: Javni razpisi in pozivi – Slovenski podjetniški sklad

Za pomoč pri pripravi vloge smo za vas dosegljivi na:

Kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

Email: simona.klancnik@interfin.si