Maribor, 18.10.2018

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode
 • Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode
 • Sodobne naprave za pridobivanje električne energije
 • Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb
 • Gradnja ali nakup nizkoenergijske ali skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe
 • Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov
 • Nakup okolju prijaznih vozil
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
 • Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko
 • razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva
 • Učinkovita raba vodnih virov
 • Oskrba s pitno vodo

Višina sredstev po tem pozivu znaša 30 milijonov EUR.

Pogoji in zahteve za odobritev pravice do kredita

Upravičena oseba lahko prejme kredit za ukrepe, ki še niso izvedeni in zanje še ni prejela kredita Eko sklada.

Okoljska merila za vrednotenje zahtev za pridobitev kredita na podlagi tega poziva so vključena v zgoraj navedene ukrepe. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana.

Upravičene osebe

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:

 • lastniki ali solastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika.

Rok in način prijave

Upravičena oseba se lahko prijavi na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do razdelitve razpisanih sredstev.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel: 02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si