Namen in predmet javnega poziva je pomoč v obliki nepovratnih sredstev podjetjem, ki so utrpeli škodo kot posledico naravne nesreče 18.9.2007.

 

Rok za oddajo vlog je 19.10.2007.

 

Razpis (Uradni list RS, Št. 88, Datum: 28.9.2007, Ob-26929/07)

Razpis