ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM, DA KANDIDIRAJO ZA NEODVISNEGA START-UP STROKOVNJAKA – MENTORJA IN OCENJEVALCA – INOVATIVNIH ZAGONSKIH IN DRUGIH MSP PODJETIJ V LETU 2020 (START-UP STROKOVNJAK)

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) je specializirana finančna institucija z učinkovitimi finančnimi spodbudami za mikro, mala in srednje velika podjetja po vzoru najboljših svetovnih praks. Za prejemnike finančnih spodbud, ki jih dodeljuje Sklad v začetnih fazah rasti, izvaja tudi programe vsebinske podpore (koncept »dvojčkov«). Z zagotavljanjem vsebinske podpore Sklad sledi cilju optimalne porabe javnih sredstev ter spodbuja rast in razvoj podprtih podjetij s finančnimi spodbudami. Kombiniranje finančnih spodbud in vsebinske podpore (koncept »dvojčkov«) za inovativna mala in srednja velika podjetja (pretežno start-up in scaleup podjetja) je že več let svetovna in evropska dobra praksa spodbujanja podjetništva.

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad

VIR: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90