Maribor, 11.02.2019

Javni razpis:

Javni razpis EUROSTARS 2019

Rok za sprejem ponudb:

28.02.2019 do 20:00

Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira mala in srednje velika podjetja (MSPje), ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma, podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah) s sedežem v Republiki Sloveniji.

Vir: Objavljeni razpisi – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

Kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

Email: simona.klancnik@interfin.si