Maribor, 03.09.2018

Javni razpis:

Mentorske sheme za socialna podjetja

Rok za sprejem ponudb:

17.09.2018 do 23:59 (prvo odpiranje)

Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontakt – email:

gp.mgrt@gov.si

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij.

Javni razpis je razdeljen na 2 ločena sklopa (sklop A in sklop B). Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu razpisne dokumentacije, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe razpisne dokumentacije za oba sklopa enako.

Sklop A: spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti.

Sklop B: okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

VIŠINA SREDSTEV

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.180.924,36 EUR – predvidena so 3 odpiranja in sicer:

  • v letu 2018 bo na voljo 646.186,00 €

  • v letu 2019 bo na voljo 932.958,99 €

  • v letu 2020 bo na voljo 1.601.779,37 €

Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 (tj. prvo odpiranje), rok za drugo in tretje odpiranje v letih 2019 in 2020 bo objavljen naknadno.

Vir: Objavljeni razpisi – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 051 348 410

email: simona.klancnik@interfin.si