Sporočamo vam, da je še vedno odprt Javni razpis P5 – sofinanciranje turistične infrastrukture. Do sedaj je bilo v okviru dveh odpiranj v mesecu avgustu 2007 in novembru 2007 odobrenih 28 projektov v skupni višini 14,22 mio EUR.

vir:Slovenski podjetniški sklad