Maribor, 20.02.2019

Javni razpis:

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Rok za oddajo vlog:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 11. 3. 2019 do porabe sredstev

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenci so mikro, mala in srednja podjetja (MSP) in sicer pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki nastopajo v naslednjih pravno–organizacijskih oblikah:

1. gospodarske družbe,

2. zadruge,

3. samostojni podjetniki posamezniki ali

4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

VIŠINA SREDSTEV

2.781.855,00 EUR

Vir: Javni razpisi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji vloge smo za vas dosegljivi na:

Kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

Email: simona.klancnik@interfin.si