Maribor, 10.10.2018

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj:

  • Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

  • Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

  • Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,

  • Ukrep 8: sofinanciranje zaposlovanja mlad

  • Ukrep 9: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.

Namen razpisa:

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Pogoji za sodelovanje:

Upravičenci do pomoči so:

  • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,

  • fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Razpisnik:

Mestna občina Ptuj

Rok:

Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je ponedeljek, 5. 11. 2018, do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

Vir: Štajerska gospodarska zbornica

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si