Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada začetnim investicijskim projektom podjetniškega značaja, ki se izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije.

 

Prvi rok za oddajo prijav je 11.9.2007 (velja poštni žig).

Drugi rok za oddajo prijav je 10.10.2007, tretji rok 12.11.2007 in četrti rok 10.12.2007.

Odpiranja niso javna in bodo potekala do porabe sredstev.

 

Razpis (Uradni list RS, Št. 72, Datum: 10.8.2007, Ob-22502/07)