Maribor, 17.09.2018

Mariborska razvojna agencija p.o. z dnem 7. 9. 2018, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019.

NAMEN

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Podravski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

ROK ZA PRIJAVO

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 8. 10. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2019.

PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Podravske razvojne regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2018/2019 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici na naslov Mariborske razvojne agencije p.o.

Osebna oddaja je možna od ponedeljka do petka med 9.00 in 13. uro.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

DODATNE INFORMACIJE

kemal.karic@mra.si (Kemal Karić)

VIR: Mariborska razvojna agencija

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si